NPK

Udeleženec priprav pridobi znanja, potrebna za izpit NPK za preglednika manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (katalog znanj). Udeleženec se usposobi za preglede in meritve električnih inštalacij vseh objektov, razen objektov z zahtevnimi električnimi inštalacijami.

Usposabljanje NPK za preglednika zahtevnih električnih inštalacij (katalog znanj) je nadgradnja usposabljanja NPK za preglednika manj zahtevnih električnih inštalacij. Objekti, ki jih zajema usposabljanje, so objekti z zahtevnimi električnimi inštalacijami, stroji, opremo in napravami ter zahtevno zaščito pred strelo z vidika zagotavljanja električne varnosti, zanesljivosti in kakovosti.

Prihajajoči dogodki

V tem trenutku ni napovedanih nobenih dogodkov.