Kompetence

Zagotavljanje varnosti in pravočasno odkrivanje napak na agregatih in inštalacijah vozil.

Zagotavljanje električne varnosti proizvodov, strojev, razdelilnikov, kontrolnih/krmilnih električnih omar, električne opreme in naprav.

Na praktičnem primeru (zasebne) AC polnilne postaje EVSE bomo pripravili enostavno strukturo na napravah za preskušanje električne varnosti, izvedli vse potrebne meritve, shranili rezultate v instrument in prenesli rezultate v računalniški program ter izdelali primer merilnega poročila.

Prihajajoči dogodki

V tem trenutku ni napovedanih nobenih dogodkov.