Električna varnost v okolici elektroenergetskih instalacij

ADK D-5/922: EES – Elektroenergetski sistemi inzaščita z ozemljevanjem (IEEE 81 & IEC/SIST EN 50522)

ADK D-5/909: EEA – Elektroenergetske inštalacije in zagotavljanje avtomatskega odklopa (IEC/SIST EN 60609-0 & 60947-2)

ADK D-5/712: PVV – Fotovoltaične sončne elektrarne, inštalacije in naprave (SIST HD 60364-7-712)

ADK D-5/919: PQA – Analiza kakovosti napetosti in moči (SIST EN 50160 & IEEE 519)

Električna varnost okolice elektrarn, prenosnega in distribucijskega omrežja, transformatorskih postaj in RTPjev ter industrijske instalacije

Elektroenergetski sistemi in zaščita z ozemljevanjem (IEEE 81 & IEC/SIST EN 50522) kodirano pod oznako ZRZ: D-5/922 EES certifikacija je fokusirana na zagotavljanje varnosti in zaštite pred električnim udarom, oceno izvedbe ozemljitev in razpored potenciala v okolici prevodnih delov konstrukcij in postrojev na osnovi IEEE 81, IEC/SIST EN 62305, SIST EN 50522 in drugih standardov. Ustrezne merilne metode, ki se uporabljajo in primerjajo za analizo z ustreznim poročanjem, lahko omejijo tveganja na minimum in so stroškovno razumno izvedljiva. Metoda preverjanja celovitosti sistema, kleščna metoda s flex kleščami, metoda z visokim tokom, visoko frekvenčna metoda do 25 kHz, pulzna metoda 10/350, uporaba Analizatorja ozemljitve, različne metode merjenja napetosti koraka in dotika so del merilnih metod in vrednotenja znanja. Kandidat z usposabljanjem pridobi znanja za pravilno izvajanje meritev in vrednotenje parametrov ter pozna meje po zahtevah regulative in standardov z oceno rezultatov DOBRO ali SLABO.

Elektroenergetske inštalacije in zagotavljanje avtomatskega odklopa (IEC/SIST EN 60609-0 & IEC/SIST EN 60947-2) kodirano pod oznako ZRZ: EEA D-5/909 je osredotočeno na zagotavljanje varnostnih pogojev in zaščite pred električnim udarom z ocenjevanjem sposobnosti samodejnega odklopa na podlagi IEC/SIST EN 60909, IEC 60947-2, IEC/SIST HD 60364 in več drugih standardov. Impedance, upornosti navitij, faktorji razmerja transformatorja, preskušanje odcepov transformatorjev, izenačitev potencialov in dodatni dejavniki, ki se uporabljajo pri izračunih za zaščito transformatorjev in vgrajene opreme za primer pregrevanja. Obravnavano je več postopkov in merilnih metod za vzdrževanje med obratovanjem, delu pod napetostjo in v bližini delov pod napetostjo za elektroenergetske inštalacije. Kandidat se usposobi za ocenjevanje parametrov, prepoznavo zahtev mejnih vrednosti po standardih in za oceno rezultatov DOBRO ali SLABO. Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Foto voltaične instalacije Varnost/kakovost (SIST HD 60364-7-712) kodirano pod oznako ZRZ: D-5/712 PVV certificiranje je usmerjeno v ocenjevanje varnosti in kakovosti foto-voltaičnih sistemov, pripadajočih inštalacij in naprav. Parametri panelov in stringov, parametri kakovosti sistema in degradacije, merilne metode zagotavljanja varnostnih pogojev in zaščita pred električnim udarom, pravilno izolacijsko vrednotenje sistema, vrednotenje pretokovne in prenapetostne zaščite, SPD zaščita, zaščita pred strelo, požarne nevarnosti, parametri kakovosti na DC in AC strani invertorja za učinkovitost sistema in še veliko več. Kandidat se usposobi za ocenjevanje parametrov, prepoznavo zahtev mejnih vrednosti po standardih in za oceno rezultatov DOBRO ali SLABO. Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Analiza kakovosti napetosti in moči (SIST EN 50160 & IEEE 519) kodirano pod oznako ZRZ: PQA D-5/919 je osredotočeno na zagotavljanje kakovosti napetosti, tokov in faznega kota z rekordiranjem po standardiziranem postopku ter izračunom več 100 parametrov v skladu z IEEE 1448, IEEE 1459, IEEE 519, IEC 61000 serijop, SIST EN 50160 in drugimi standardi s poročanjem o skladnosti. Potrjeni kandidat je usposobljen za prepoznavanje napak in slabih pogojev ter potrditev dobre kakovosti sistema. Uporaba preskusne opreme razreda A ali razreda S, prepoznavanje in izbira ustrezne opreme in dodatkov ter ocena točnosti rezultatov DOBRO ali SLABO. Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Začetni in redni periodični pregledi, preverjanja, vzdrževanje in odgovornosti

Začetni in periodični pregledi za varnost elektroenergetskih sistemov in okolice se izvajajo najmanj vsakih 5 let. Za nasvete preverite tabelo stavb in objektov in primerjajte zahteve z lokalno regulativo. Objekti Samo ustrezno usposobljeno usposobljeno osebje lahko opravlja odgovorno delo pri pregledih in revizijah ocene električne varnosti in kakovosti.

Prijavite se na postopek certificiranja in se usposobite za odgovorno delo pri skrbi za električno varnost in kakovost.

Preverite postopke na delovnem mestu in načrtujte varno delo ter zagotovite varnost ostalih udeležencev.

Individualna ponudba za podjetja in organizacije

Za vaše podjetje ali organizacijo lahko pripravimo ponudbo usposabljanja ali priprave na izpit za posamezno usposobljenost / kvalifikacijo. Certificiranje se lahko pripravi v sodelovanju z delodajalcem, kjer je treba v naprej opredeliti več omejitev in ovrednotenja delovnih mest. Dokument obrazca za prijavo je lahko v pomoč delodajalcu pri načrtovanju postopkov na delovnih mestih pred nevarnostjo električnega toka.

Kontaktirajte nas za pripravo ustrezne ponudbe.