PQA: Analiza kakovosti napetosti, moči in energije (ZRZ: D-5/919)

Znanje je osredotočeno na certificiranje in zagotavljanje kakovosti snemanja napetosti, toka in faznega kota v standardiziranem časovnem obdobju, izračunavanje na stotine parametrov v skladu z IEEE 1448, IEEE 1459, IEEE 519, IEC 61000 series, EN 50160 in več drugimi z ustrezno poročanjem. Kandidat se usposobi za izvedbo analize kakovosti napetosti, moči, posnetih parametrov, prepoznavanje napak in izdelavo ustreznih poročil. Uporaba preskusne opreme razreda A ali razreda S, prepoznavanje in izbira ustrezne vrste opreme in dodatkov, ocenjevanje točnosti rezultatov in upoštevanje standardiziranih mejnih vrednosti z oceno DOBRO ali SLABO. Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Področja uporabe • Samodejna analiza kakovosti napetosti in moči v skladu s SIST EN 50160 z mejno oceno DOBRO / SLABO, vključno s FLIKERJI in HARMONSKIMI komponentami;
 • IEEE-519 Priporočena praksa in zahteve za nadzor harmonikov pri oblikovanju poročil o električnih elektroenergetskih sistemih;
 • ustvarjanje poročila o zahtevah po energiji;
 • Standard kakovosti moči IEC 61000-4-30 Razred A. Vnaprej določen profil snemalnika po SIST EN 50160;
 • Uporaba orodja za odpravljanje težav in vzdrževanje za odkrivanje anomalij napetosti, prekoračitev in upadov, RVC vrednotenje, resonančna staja, evalvacija faktorja moči, velikost toka v nevtralnem vodniku, tokovi 3-faznih sistemov, asimetrija, napetostno neravnovesje, zagonski tokovi, prehodni pojavi, tranzienti;
 • hkratno primerjavo rezultatov za ovrednotenje delovanja filtrskih sistemov, opreme za korekcijo moči, zaščite pred prenapetostjo in UPS sistemov;
 • Uporabno orodje za pogajanja o kakovosti dobave moči;
 • Analiza s sistemom PowerView PC SW funkcionalnosti, ki so potrebne za vrednotenje pojavov kakovosti moči in ustvarjanje kompletnih poročil.

Regulativa, standardi in literatura

 • IEEE 519 Poročanje in ocenjevanje rezultatov
 • SIST EN 50160 Poročanje o kakovosti napetosti in vrednotenje rezultatov
 • IEC 61000-4-30/-7/-15 – Metode merjenja kakovosti moči, preskušanje in merilne tehnike
 • Priročnik z vajami ̋ nizkonapetostna električna instalacija varnost ̋, Academy@Metrel

Prijavite se na aktivni spletni seminar

Datum in časdoloči se po zadostnem številu prijav

Pridružite se prek brskalnika ali prek aplikacije Zoom APP.

Kandidati se lahko pridružijo 30 minut pred začetkom srečanja. Pripravite vprašanja. Registrirajte se za certificiranje.

Urnik usposabljanja

Varnost na prvem mestu

Varnost in zdravje in pri delu z električno energijo

 • Uporaba opreme za osebno zaščito
 • Uporaba električne opreme
 • Dostopni deli pod napetostjo in omejitve dostopa

Odgovornosti delodajalca in zaposlenih

 • Zaklepanje / Označevanje
 • Pet varnostnih pravil
 • Dovoljenje za delo pod napetostjo

Opredelitev delovnega mesta in načrtovanje dela

 • Opredelitev nevarnosti
 • Vprašaj
 • Preveri
 • Poizvedi
 • Razmisli
 • Verjetnost nastanka nevarnosti
 • Priprava za nujne primere

Praktično znanje z metodami in postopki

Pregledi, preskusi in meritve

 • Samodejna analiza kakovosti napetosti in moči v skladu s SIST EN 50160 z mejno oceno DOBRO / SLABO, vključno s FLIKERJI in HARMONSKIMI komponentami;
 • IEEE-519 Priporočena praksa in zahteve za nadzor harmonikov pri oblikovanju poročil o električnih elektroenergetskih sistemih;
 • ustvarjanje poročila o zahtevah po energiji;
 • Standard kakovosti moči IEC 61000-4-30 Razred A. Vnaprej določen profil snemalnika po SIST EN 50160;
 • Uporaba orodja za odpravljanje težav in vzdrževanje za odkrivanje napetosti in nabrek, rezonantnih staj, visokih nevtralnih tokov prevodnika v 3-faznih sistemih, asimetrije, prehodnih snovi;
 • hkratno primerjavo rezultatov za ovrednotenje delovanja filtrskih sistemov, opreme za korekcijo moči, zaščite pred prenapetostjo in UPS sistemov;
 • Uporabno orodje za pogajanja o kakovosti dobave moči;

Ocena rezultatov

 • Poišči vrednosti DOBRO / SLABO / MEJNE VREDNOSTI
 • Primerjajte rezultate z mejnimi vrednostmi
 • Podajte odločitev.

Ustrezno poročanje in obveščanje

 • Poročajte o rezultatih
 • Ustrezno označite opremo
 • Omogočanje nadaljnje uporabe
 • Zavrnitev uporabe ob slabih rezultatih
 • Obveščanje in prenos odgovornosti

Odpravljanje težav in vzdrževanje

 • Delo v bližini delov pod napetostjo
 • Preverjanje prisotnosti napetosti
 • Sledenje prehodnih pojavov in tranzientov
 • Harmonske komnponente in THD
 • Tokovi, napetosti in fazni kot

Certificiranje strokovnih kvalifikacij

Na podlagi znanj, pridobljenih na tem usposabljanju boste pripravljeni na certificiranje poklicne kvalifikacije. Po končanem izpitu pridobite potrdilo o usposobljenosti za analizo in poročanje o kakovosti moči PQA Analiza kakovosti napetosti, moči in energije

Postopek certificiranja – registracija, izvedba izpita, certificiranje, vodenje in vzdrževanje registra, obveščanje – so na voljo prek naših preskusnih centrov po vsem svetu. Pomagamo in usmerjamo vas v procesu certificiranja kvalifikacij in kompetenc. Naši trenerji in strokovnjaki vas bodo opremili s teoretičnim in praktičnim znanjem.

Pridobi znanje! Pridobi certifikat! Pridobi opremo!