EVO: Zagotavljanje električne varnosti varilne opreme (ZRZ: D-5/274)

Znanje je osredotočeno na ustrezne korake, postopke in pravila, ki jih podpirajo vodniki in standardi za avtomatizirano varnostno testiranje varilnih aparatov. Kandidat prejme osnovno znanje o merilnih metodah, nastavitvah parametrov, mejnih vrednostih, zahtevah regulative in standardov ter primerih rezultatov DOBRO ali SLABO. Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Področja uporabe • Določa preskusne postopke za periodični pregled in po popravilu zagotavlja električno varnost.
 • Električna varnost po servisiranju in ob vzdrževanju
 • Po preskušanju ob izdelavi, montaži, vgradnji in ob intervencijskem pregledu
 • Zaščita pred električnim udarom
 • Obločna varilna oprema in naprave na delovnih mestih
 • Oprema za varjenje loka in aparati na mobilnih enotah in v transportu
 • Obločna varilna oprema in naprave na gradbiščih
 • Periodični pregledi podaljškov in kablov
 • Prenosni razdelilci in elektro omarice z ali brez RCD / PRCD

Regulativa, standardi in literatura

 • IEC / EN 60974-4 Varnost opreme za obločna varjenja – del 4: Periodični pregledi in testiranja
 • Priročnik z vajami ̋Portable Appliances Safety ̋, Academy@Metrel
 • Vodila za delo na kartončku ̋Varnost električne opreme in naprav ̋

Prijavite se na aktivni spletni seminar

Datum in časdoloči se po zadostnem številu prijav

Pridružite se prek brskalnika ali prek aplikacije Zoom APP.

Kandidati se lahko pridružijo 30 minut pred začetkom srečanja. Pripravite vprašanja. Registrirajte se za certificiranje.

Urnik usposabljanja

Varnost na prvem mestu

Varnost in zdravje in pri delu z električno energijo

 • Uporaba opreme za osebno zaščito
 • Uporaba električne opreme
 • Dostopni deli pod napetostjo in omejitve dostopa

Odgovornosti delodajalca in zaposlenih

 • Zaklepanje / Označevanje
 • Pet varnostnih pravil
 • Dovoljenje za delo pod napetostjo

Opredelitev delovnega mesta in načrtovanje dela

 • Opredelitev nevarnosti
 • Vprašaj
 • Preveri
 • Poizvedi
 • Razmisli
 • Verjetnost nastanka nevarnosti
 • Priprava za nujne primere

Praktično znanje z metodami in postopki

Pregledi, preskusi in meritve

 • Razvrstitev električnih naprav
 • Vizualni pregled
 • Preskušanje neprekinjenosti in izenačevanja potencialov
 • Meritev izolacijske upornosti
 • Uhajavi tok DIFF / SUB / TOUCH / PE
 • Uhajavi tok pri varjenju v uteženem frekvenčnem območju 690 kHz
 • Testiranje RCD in PRCD
 • Testiranje podaljškov in razdelilcev
 • Funkcionalno preverjanje in ocena porabe energije

Ocena rezultatov

 • Poišči vrednosti DOBRO / SLABO / MEJNE VREDNOSTI
 • Primerjajte rezultate z mejnimi vrednostmi
 • Podajte odločitev.

Ustrezno poročanje in obveščanje

 • Poročajte o rezultatih
 • Ustrezno označite opremo
 • Omogočanje nadaljnje uporabe
 • Zavrnitev uporabe ob slabih rezultatih
 • Obveščanje in prenos odgovornosti

Odpravljanje težav in vzdrževanje

 • Prisotnost napetosti, odklop bremen
 • Vklapljanje in prekinitev priklopa v sili
 • Nesimetrije napetosti in obremenitev
 • Napetost zunaj merilnega dosega
 • Preverjanje uhajavih tokov

Certificiranje strokovnih kvalifikacij

Na podlagi znanj, pridobljenih na tem usposabljanju boste pripravljeni na certificiranje poklicne kvalifikacije. Po končanem izpitu pridobite potrdilo o usposobljenosti za EVO Zagotavljanje električne varnosti varilne opreme .

Postopek certificiranja – registracija, izvedba izpita, certificiranje, vodenje in vzdrževanje registra, obveščanje – so na voljo prek naših preskusnih centrov po vsem svetu. Pomagamo in usmerjamo vas v procesu certificiranja kvalifikacij in kompetenc. Naši trenerji in strokovnjaki vas bodo opremili s teoretičnim in praktičnim znanjem.

Pridobi znanje! Pridobi certifikat! Pridobi opremo!