EISc: Nizkonapetostne električne inštalacije za izvajalce in vzdrževalce (ZRZ: D-5/106)

Znanje je osredotočeno na zagotavljanje varnosti nizkonapetostnih električnih inštalacij ob montaži, vgradnji in vzdrževanju za prvo in periodično preverjanje skrbnikov, izvajalcev in upravljavcev. Osnovni in dodatni zaščitni ukrepi, uporabljene merilne metode ter ustrezno poročanje lahko omejijo tveganja na minimum. Kontrolni seznam ukrepov za ugotavljanje električne varnostji za stavbe in objekte kot tudi vgrajene električne naprave in opremo. Kandidat med postopkom vzdrževanja prejme znanje o varnostnih korakih, osnovah o mejnih vrednostih, predlaganih iz standarda, in primerih rezultatov DOBRO ali SLABO.

Področja uporabe • Upravljanje objektov in skrb za električno varnost v stavbah med gradnjo, pred uporabo in skozi obdobja vzdrževanja.
 • Zahteve za začetno in periodično preverjanje.
 • Zahteve po pregledu in preskusu redno, občasno, po spremembi ali spremembi.
 • Zahteve po odločitvi, da so inštalacije in naprave z vso oprema v zadovoljivem stanju za uporabo.

Regulativa, standardi in literatura

 • IEC / HD 60364-6 Nizkonapetostna električne inštalacije, Varnost: 6. del Preverjanje.
 • Vodila za delo preglednika, projektanta in nadzornika ter upravnika, Academy@Metrel
 • Vodila ̋ Preverjanje na nizkonapetostnih električnih instalacijah ̋, Academy@Metrel

Prijavite se na aktivni spletni seminar

Datum in časdoloči se po zadostnem številu prijav

Pridružite se prek
brskalnika
ali prek
aplikacije Zoom APP
.

Kandidati se lahko pridružijo 30 minut pred začetkom srečanja. Pripravite vprašanja. Registrirajte se za certificiranje.

Urnik usposabljanja

Varnost na prvem mestu

Varnost in zdravje in pri delu z električno energijo

 • Uporaba opreme za osebno zaščito
 • Uporaba električne opreme
 • Dostopni deli pod napetostjo in omejitve dostopa

Odgovornosti delodajalca in zaposlenih

 • Zaklepanje / Označevanje
 • Pet varnostnih pravil
 • Dovoljenje za delo pod napetostjo

Opredelitev delovnega mesta in načrtovanje dela

 • Opredelitev nevarnosti
 • Vprašaj
 • Preveri
 • Poizvedi
 • Razmisli
 • Verjetnost nastanka nevarnosti
 • Priprava za nujne primere

Praktično znanje z metodami in postopki

Pregledi, preskusi in meritve

 • Vrsta napetostnega sistema
 • Vrsta ozemljilnega sistema
 • Vizuelno preverjanje
 • AutoTest@Razdelilnik
 • AutoTest@Tokokrog
 • Presek vodnikov
 • Povezljivost SPD zaščite pred strelo
 • Preverjanje povezav in izenačevanja potencialov
 • Preverjanje upornosti izolacije
 • Uhajavi tok DIFF / PE
 • Sposobnost avtomatskega odklopa v primeru okvare in kratkega stika
 • Z / Isc / Zaščitna karakteristika varovalk
 • Preverjanje izklopa RCD in PRCD
 • Preverjanje delovanja in razpored porabe moči

Ocena rezultatov

 • Poišči vrednosti DOBRO / SLABO / MEJNE VREDNOSTI
 • Primerjajte rezultate z mejnimi vrednostmi
 • Podajte odločitev.

Ustrezno poročanje in obveščanje

 • Poročajte o rezultatih
 • Ustrezno označite opremo
 • Omogočanje nadaljnje uporabe
 • Zavrnitev uporabe ob slabih rezultatih
 • Obveščanje in prenos odgovornosti

Odpravljanje težav in vzdrževanje

 • Prisotnost napetosti, obremenitve, priključena bremena
 • Vklapljanje in prekinitev v sili
 • Preverjanje uhajavih tokov
 • RCD preverjanje delovanja izklopa

Certificiranje strokovnih kvalifikacij

Na podlagi znanj, pridobljenih na tem usposabljanju boste pripravljeni na certificiranje poklicne kvalifikacije. Po končanem izpitu pridobite certifikat o usposobljenosti skrbnika električne varnosti v stavbah in objektih za EISc nizkonapetostno varnost električnih instalacij za izvajalce in vzdrževalce.

Postopek certificiranja – registracija, izvedba izpita, certificiranje, vodenje in vzdrževanje registra, obveščanje – so na voljo prek naših preskusnih centrov po vsem svetu. Pomagmo in usmerjamo vas v procesu certificiranja kvalifikacij in kompetenc. Naši trenerji in strokovnjaki vas bodo opremili s teoretičnim in praktičnim znanjem.

Pridobi znanje! Pridobi certifikat! Pridobi opremo!