EEA: Elektroenergetske instalacije in zagotavljanje avtomatskega izklopa (ZRZ: D-5/909)

Pridobljeno znanje je osredotočeno na zagotavljanje električne varnosti in zaščito pred električnim udarom s pregledom sposobnosti avtomatskega odklopa ob okvari, zemeljskemu stiku ali kratkemu stiku ter ob udaru strele. Pri izračunih se uporabljajo dodatni faktorji zaščite za primer segrevanja trifaznih transformatorjev in vgrajene opreme. Obravnavano je več postopkov in merilnih metod za vzdrževanje med obratovanjem, delu pod napetostjo in v bližini delov pod napetostjo za elektroenergetske inštalacije. Kandidat pridobi znanja o pregledih, meritvah, ovrednotenih parametrih, predlaganih mejah standarda in primerih rezultatov DOBRO / SLABO. Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Področja uporabe • Tokovi kratkega stika v trifaznih a.c. sistemih:
  • razdelilniki, postroji in elektroenergetske inštalacije,
  • invertorski postroji elektroenergetskih sistemov,
  • omrežja in pripadajoče transformatorske postaje ter naprave v elektroenergetiki.
 • Sposobnost avtomatskega izklopa, ozemljevanje, izenačevanje potencialov, dR 300A meritve z visokim tokom.
 • Razpoložljiv tok kratkega stika na preskusni točki, ocena lastnosti varovalke, izračun HOT faktorja in najmanjša vrednost Ipsc, izračuni nevarnosti obloka, nevarnih napetosti kontakta in dotika, opozorila in postopki ter varnostne razdalje pri delu.
 • Tok kratkega stika in izračun napetosti dotika v primeru napake.
 • Zaščita pred električnim udarom.
 • Nizkonapetostni razdelilniki, močnostna stikala, podnožja varovalk, zaščita za primer uhajanja tokov, povečanih tokov v nevtralnem vodniku, asimetrije ali izpadov posamezne faze.

Regulativa, standardi in literatura

 • IEC / SIST EN 60909 Tokovi kratkega stika v trifaznih a.c. sistemih
 • IEC / EN 60947-2 Nizkonapetostni razdelilniki in kontrolne omare – 2. del: Stikala
 • Priročnik za preskusno opremo MI 3144 EURO Z & vodila za delo, Academy@Metrel

Prijavite se na aktivni spletni seminar

Datum in časdoloči se po zadostnem številu prijav

Pridružite se prek brskalnika ali prek aplikacije Zoom APP.

Kandidati se lahko pridružijo 30 minut pred začetkom srečanja. Pripravite vprašanja. Registrirajte se za certificiranje.

Urnik usposabljanja

Varnost na prvem mestu

Varnost in zdravje in pri delu z električno energijo

 • Uporaba opreme za osebno zaščito
 • Uporaba električne opreme
 • Dostopni deli pod napetostjo in omejitve dostopa

Odgovornosti delodajalca in zaposlenih

 • Zaklepanje / Označevanje
 • Pet varnostnih pravil
 • Dovoljenje za delo pod napetostjo

Opredelitev delovnega mesta in načrtovanje dela

 • Opredelitev nevarnosti
 • Vprašaj
 • Preveri
 • Poizvedi
 • Razmisli
 • Verjetnost nastanka nevarnosti
 • Priprava za nujne primere

Praktično znanje z metodami in postopki

Pregledi, preskusi in meritve

 • Vizualni pregled
 • Zagotavljanje avtomatskega odklopa
 • Preskušanje izenačevanja potencialov z visokim tokom
 • dR 300A testiranje povezav z visokim tokovom
 • Celovitost referenčnega ozemljevanja z metodo visokega toka
 • Delno ozemljevanje z enokleščno metodo Rogovski fleks klešč
 • Delne impedance posameznih komponent med obratovanjem brez izklopa
 • Razpoložljiv tok kratkega stika in zagotavljanje varnosti
 • Minimalni tok kratkega stika in zagotavljanje avtomatskega odklopa z upoštevanjem faktorja za primer pregrevanja
 • Maksimalni tok kratkega stika
 • Preračun napetosti dotika ob okvari in kratkem stiku
 • Z / Isc / Ocena karakteristik varovalk
 • Preskušanje industrijskih ELR in RCD naprav
 • Merjenje izolacijskih upornosti
 • Funkcionalno preverjanje
 • Ocena kakovosti napetosti in moči

Ocena rezultatov

 • Poišči vrednosti DOBRO / SLABO / MEJNE VREDNOSTI
 • Primerjajte rezultate z mejnimi vrednostmi
 • Podajte odločitev.

Ustrezno poročanje in obveščanje

 • Poročajte o rezultatih
 • Ustrezno označite opremo
 • Omogočanje nadaljnje uporabe
 • Zavrnitev uporabe ob slabih rezultatih
 • Obveščanje in prenos odgovornosti

Odpravljanje težav in vzdrževanje

 • Ovrednoti rezultate, predvidi vzdrževanje
 • Poiščite napake in potencialne nevarnosti

Certificiranje strokovnih kvalifikacij

Na podlagi znanja, pridobljenega na tem usposabljanju, boste pripravljeni na certificiranje poklicne kvalifikacije. Po končanem izpitu lahko pridobite potrdilo o usposobljenosti za skrbnika električne varnosti elektroenergetskih instalacij in postrojev EEA: Elektroenergetske instalacije in zagotavljanje avtomatskega odklopa.

Postopek certificiranja – registracija, izvedba izpita, certificiranje, vodenje in vzdrževanje registra, obveščanje – so na voljo prek naših preskusnih centrov po vsem svetu. Pomagamo in usmerjamo vas v procesu certificiranja kvalifikacij in kompetenc. Naši trenerji in strokovnjaki vas bodo opremili s teoretičnim in praktičnim znanjem.

Pridobi znanje! Pridobi certifikat! Pridobi opremo!