Prva in obdobna preverjanja (periodika v letih, od prvega preverjanja):

IzvajaPrvo1/2123456816hf:att:pa_dela-izvajahf:att:pa_po-predpisuhf:att:pa_sem-spadajohf:att:pa_vrsta-pregleda

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

eeE nneli

Edison logoO

Edison logo

 

Delovna mesta

StrelaIV

eeE nneli

nnE nneli

a-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikkabelski-vodi-110kv rtp-110kv trafo-postaje-110kvvzdrzevalni-pregled preverjanje

Edison logo Certificiranje kompetenc lastnika, vzdrževalca ali upravljavca.

Preglednik APreglednik NPK zahtevnih inštalacij eeELI, ex, IT in ZPS I/II.

Preglednik CCertificirane strokovne kvalifikacije in pregledi: