Prva in obdobna preverjanja (periodika v letih, od prvega preverjanja):

IzvajaPrvo1/2123456816hf:att:pa_dela-izvajahf:att:pa_po-predpisuhf:att:pa_sem-spadajohf:att:pa_vrsta-pregleda

Preglednik C

Delovna mesta

Edison logoO

Edison logo

Delovna mesta

c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikpregledi-varnosti-strojev pregledi-varnostne-opreme pregledi-varnostnih-napravvzdrzevalni-pregled preverjanje

Edison logo Certificiranje kompetenc lastnika, vzdrževalca ali upravljavca.

Preglednik CCertificirane strokovne kvalifikacije in pregledi: