Prva in obdobna preverjanja (periodika v letih, od prvega preverjanja):

IzvajaPrvo1/2123456816hf:att:pa_dela-izvajahf:att:pa_po-predpisuhf:att:pa_sem-spadajohf:att:pa_vrsta-pregleda

Preglednik B
Preglednik C

nnE nneliemE nneli

 

Edison logo

nnE nneliemE nneli

Delovna mesta

b-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikgasilska-vozila generatorji-elektricne-energije koncertna-oprema napajalni-kabli-s-prcd-zascito resevalna-vozilavzdrzevalni-pregled preverjanje

Edison logo Certificiranje kompetenc lastnika, vzdrževalca ali upravljavca.

Preglednik BPreglednik NPK manj zahtevnih inštalacij nnELI in ZPS III/IV.

Preglednik CCertificirane strokovne kvalifikacije in pregledi: