Prva in obdobna preverjanja (periodika v letih, od prvega preverjanja):

IzvajaPrvo1/2123456816hf:att:pa_dela-izvajahf:att:pa_po-predpisuhf:att:pa_sem-spadajohf:att:pa_vrsta-pregleda

Preglednik A
Preglednik C

Strela nnE nneli

Edison logo

 

Požarna varnost

StrelaIV

nnE nneli

a-preglednik c-skrbnik-elektricne-varnosti l-lastnik-pooblascen-nadzornikdrvarnice gasilski-domovi hoteli-zivali javne-sanitarije konjusnice letne-kuhinje lope nadstresnice pesjaki pokrita-strelisca prevzgojni-domovi ropotarnice ute vojasnice zaklonisca zapori zavetisca-zivalivzdrzevalni-pregled preverjanje

Edison logo Certificiranje kompetenc lastnika, vzdrževalca ali upravljavca.

Preglednik APreglednik NPK zahtevnih inštalacij eeELI, ex, IT in ZPS I/II.

Preglednik CCertificirane strokovne kvalifikacije in pregledi: