Dodatne kvalifikacije

Usposabljanje, izpit, certifikat

/Dodatne kvalifikacije
Dodatne kvalifikacije 2017-05-21T19:25:29+00:00

Certificirana usposabljanja

V podjetju Atraktor pripravljamo nabor dodatnih elektro usposabljanj, ki se bodo zaključila s preizkusom znanja in pridobljenim certifikatom o usposobljenosti Združenja za razvoj znanja. Certifikat o dodatni kvalifikaciji ne bo javnoveljavni dokument, ampak referenčna listina, ki dokazuje usposobljenost udeleženca v svojem poklicu in njegovo seznanjanje z novostmi. Standarde in izpitne kataloge dodatnih kvalifikacij potrjujejo delodajalske organizacije (združenja delodajalcev, zbornice …), kar dokazuje pomen kompetenc za delodajalce in na certifikatu, ki ga boste dobili, bodo te kompetence jasno zapisane.

Usposabljanja, ki jih predvidevamo

  1. MOB – mobilne NNELI: skrbnik NNELI električne varnosti vozil (z vgrajenimi NN inštalacijami in električnimi agregati).
  2. EVS – električna varnost strojev, opreme in naprav: skrbnik električne varnosti strojev, opreme in naprav NNELI.
  3. MED – zdravstveni objekti: skrbnik električne varnosti zdravstvenih objektov.
  4. ELI – zagotavljanje varnosti NNELI: skrbnik varnosti električnih inštalacij.
  5. LPS – zaščita pred strelo NNELI: skrbnik varnosti strelovodnih inštalacij.
  6. PVV – analiza kakovosti delovanja in varnosti sončnih elektrarn: skrbnik fotonapetostnih sistemov.
  7. IKT – kakovost informacijsko-komunikacijske tehnologije: skrbnik kakovosti IKT.
  8. PQA – analiza kakovosti električne napetosti in tehnologije: analitik kakovosti električne energije.
  9. DPN – delo pod napetostjo: izvajalec del pod napetostjo.
  10. VNI – sistemska varnost VNELI: zagotavljanje sistemske električne varnosti v okolici srednje- in visokonapetostnih omrežij.

Obvestite me o terminu usposabljanja

Če želite biti pravočano obveščeni o prvem naslednjem terminu posameznega certificiranega usposabljanja, izpolnite prosim kontaktni obrazec.

Obvestite me o prvem naslednjem terminu

Prihajajoči dogodki

Mar 15

Priprave: manj zahtevne NNELI

15. marca do 16. marca
Mar 22

Priprave: manj zahtevne NNELI

22. marca do 23. marca